Aitomäen kylän kyläsuunnitelma

Laatimistiedot
Kylän nykytilan kuvaus
SWOT-analyysi
Kylän tulevaisuus (visio/vaihtoehdot)
Kylän yhteiset kehittämistavoitteet
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys

 

Laatimistiedot

Nimi- ja osoitetiedot

Kylän nimi
• Aitomäki

Kunta
• Kouvola

Suunnitelman vastuullisen laatijan tiedot
• Aitomäen kyläyhdistys ry
• Suunnitelman kirjaaja
o Kari Niemi, p. 040 704 4696
• Suunnitelman päivityspäivä
o 30.9.2018
• Suunnitelman versio
o 5. versio

Suunnitelman laatimisvaiheet

Suunnitelman laatiminen aloitettiin kylän järjestöjen yhteiskokouksella Aitomäen nuorisoseurantalolla 4.12.2006 klo 18. Pohjana suunnitelmalle oli Valkealan Kylät ry:n laatima kyläsuunnitelmalomake, jonka mallia noudatellen ensimmäinen asiakirja tehtiin.

Suunnitelman tekijät

Ensimmäisessä kokouksessa suunnitelmaa olivat tekemässä: Aitomäen kylätoimikunta ry., Aitomäen nuorisoseura ry., Aitomäen maa- ja kotitalousseura ry., Aitomäen marttakerho(nykyisin Aitomäen Martat ry), Karhulankylän martat ry., Karhulankylän osakaskunta ry. ja Aitomäen riistamiehet ry.

Kylän sijainti

Aitomäen kylän keskustasta, johon kuuluu Aitomäen nuorisoseurantalo ja Aitomäen koulu, on matkaa lähimpiin keskuksiin noin 10 kilometriä. Lähimmät keskukset ovat Kouvolan keskusta ja Valkealan kirkonkylä.

Aitomäen kylän entisen koulun koulupiiri ulottuu etelään päin Rautakorven kylään, länteen päin Kouvolan keskustaan, pohjoiseen päin Jyräänkoskeen ja Koskelankoskeen ja itään päin Tyrrin ja Hyppälän kyliin.

Liitteenä olevassa kartassa on kylän keskuksen sijainti.


Kylän nykytilan kuvaus

Väestö

Aitomäen kylässä on talouksia noin 200 kappaletta. Väestö on kuitenkin koko ajan kasvussa.

Asuminen

Väestön pääasiallinen asumismuoto on omakotitalot ja maatilat. Taloista osa on paritaloja, joissa asuu pari perhettä. Kesäasuntoja on muutamia etenkin Karhulanjärven ympäristössä.

Elinkeinot

Ennen maatalous ja metsätalous olivat vallitsevia elinkeinoja. Nyt, etenkin EU:hun liittymisen jälkeen, elinkeinot ovat monipuolistuneet. Yritysten palveluksessa käy töissä melko paljon asukkaita, mutta yritystoiminta on myös laajentunut ja lisääntynyt.

Yritysten toimialoja ovat: kuljetus, koneyritys, kasvihuonetuotanto, turvetuotanto ja eri palvelualojen yrityksiä, kuten eläinlääkäri, autohuolto, pihakivimyymälä, pitopalvelu jne.

Palvelut kylän alueella

Palveluita kylän alueella ovat kutsutaksi ja kirjastoauto. Paikalliset yritykset tarjoavat muita palveluita asukkaille. Muut peruspalvelut kuten pankki, apteekki ja kaupat ovat noin 10 kilometrin etäisyydellä lähialueilla Kouvolassa, Utissa ja Valkealan kirkonkylällä.

Yhdyskuntatekniikka

Kylän alueelle on perustettu 2 vesiosuuskuntaa(Ojamaan-Niinimäen vesihuolto-osuuskunta ja Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta), joissa on osallisina noin 2/3 talouksista.

Vuonna 2012 perustettiin valokuituosuuskunta Valoa kuidun päässä. Noin puolet kylän talouksista on jäseninä valokuituosuuskunnassa.

Ympäristö

Kylän alue on väljästi ja hallitusti rakennettua maalaismaisemaa. Kylän ympäristössä näkyy viljeltyjä peltoja, hoidettuja talousmetsiä ja pihapiirejä. Valtatie 6 kulkee kyläpiirin läpi Salpausselän harjua myöten, joka siten myös halkoo kylää.

Salpausselän pohjoispuolella Karhulanjärven alueella kulkee väliväylä. Vesistöä virkistysalueineen on siten kylän pohjoisosassa. Hyvien liikenneyhteyksien varrella on alueen ympäristö näin ollen hyvinkin monimuotoista.


Yhdistys- ja yhteistoiminta

Kylällä on vireää ja vilkasta yhdistystoimintaa.

Seuraavaa yhdistystoimintaa on kylällä:

• Pulsan navetalla on myös vilkasta toimintaa mm. kirpputori ja joulukirkko
• Aitomäen NS:n järjestämä paritanssiohjaus, kansantanssia lapsille ja aikuisille, zumbaa ja äijäjumppa, suolatohiihto, nuorisoseura vuokraa taloa
• Aitomäen NS:n jääkiekkokaukalo on kyläläisten käytössä
• Aitomäen martoilla kokoontumiset pari kertaa kuukaudessa
• Lapsen kanssa -kerho kokoontuu kerran viikossa
• Aitomäen riistamiehet käyvät aktiivisesti metsällä ja hoitavat riistaa ja luontoa, jokavuotinen tapahtuma on hirvipeijaiset
• Aitomäen maa- ja kotitalousseura vuokraa koneitaan ja loma-mökkiään kyläläisille
• Aitomäen kyläyhdistys kokoontuu vuosittain tarpeen vaatiessa ja kokoaa kylän toimijat yhteen, kyläkokous järjestetään vuosittain


Muita erityispiirteitä

Kunnallistekniikan rakentamisen myötä pienempien tonttien myynti ja osto on lisääntynyt.

SWOT-analyysi

Vahvuudet

Kylän vahvuuksia ovat kylälle taajamista ja muualta tulevat uudet muuttajat sekä paluumuuttajat. Muuttamisen ovat mahdollistaneet hyvä tonttitarjonta.

Kylän sijainti on hyvä. Palvelukeskuksiin on lyhyt matka, noin 10 kilometriä.

Väestön ikärakenne on laaja, mikä on myönteistä.

Elinkeinorakenne on monipuolinen, joten yksittäistä elinkeinoa uhkaavat vaarat eivät uhkaa koko kylän toimintaa.

Asukkaiden ja yhteisöiden välillä on aktiivista ja hyvää yhteistoimintaa.

Kylän oma nuorisoseurantalo mahdollistaa monipuolista toimintaa.

Kylällä on oma eläinlääkäri.

Heikkoudet

Julkinen liikenne ei ylety suurimpaan osaa kylää. Poikkeuksena on valtatie 6:n ympäristö. Tämä vaikeuttaa erityisesti vanhempien ihmisten ja nuorten liikkumista.

Kauppapalvelut on haettava muualta. Ne, joilla ei ole ajokorttia tai autoa, ovat kutsutaksin tai perheenjäsenten ja ystävien varassa.

Vanhusväestön palvelut kuten ruokahuolto ovat ongelmallisia.

Sivuteiden kunnossapitoon tulee niukkenevia resursseja. Kylällä on paljon yksityisteitä.

Tievalaistuksen puute vaarantaa teillä liikkuvia pimeän aikaan.


Mahdollisuudet

Kylän hyvästä sijainnista johtuen erityisesti yritystoiminnan kehitysmahdollisuudet ovat hyvät. Kylällä on laajakaistamahdollisuus tietotekniikassa, joka on nykyään yritystoiminnassa perusedellytyksiä.

Kylälle on mahdollista rakentaa lisää omakotitaloja.

Kylällä on asumattomia taloja, joita olisi mahdollista käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Nuorisoseurantalo on peruskorjattu ja hyvässä kunnossa. Tämä mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön. Nuorisoseurantalolla on mm. lapsille leikkipuisto.

Aitomäentien soraosuudelle on haettu kestopinnoitetta ja Häkämäentielle katuvaloja.

Uhat

Erikoiskuljetukset kulkevat usein Aitomäen kautta 6-tieltä valtatie 15, mikä voi aiheuttaa riskejä liikenteelle.Ohikulkuliikenteessä kuljetetaan paljon vaarallisia aineita, jotka ovat kylälle turvallisuusriski. Kyläyhdistys keskustelee liikenneasioista ELY-keskuksen kanssa ja pyrkii hyvään yhteistyöhön.

Logistiikkakeskuksen konttikenttä on laajenemassa kylälle päin, mikä aiheuttaa epävarmuutta ympäristön ja maankäytön sekä rakennuslupien saamisen suhteen. Keskusteluyhteyttä kaupungin kanssa pidetään yllä kyläkummien (Harri Helminen, Sdp ja Arto Sahamies, Kr) avustuksella.

Kouluverkkosuunnitelman riskinä on, että se halkoo kylän erillisiin koulualueisiin ja kylän yhtenäisyys kärsii. Kyläyhdistys keskustelee kouluasioista kaupungin kanssa ja pyrkii saamaan huomiota haja-asutusalueen yhteisöllisyyden puolesta.

Kylän tulevaisuus (visio/vaihtoehdot)

Toimintataso ja kehityssuunta pysyy ennallaan

Tämä vaihtoehto kehityksessä tarkoittaisi, ettei kylällä tapahtuisi muutoksia ja se ei mielestämme kuvaa kylän tämän hetkistä tilaa.

Toiminta aktivoituu ja kehitys menee eteenpäin

Kylän väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä kylän toiminta pysyy vireänä ja kehittyy positiiviseen suuntaan tulevaisuuden haasteita vastaavaksi.

Kylän yhteiset kehittämistavoitteet

Kehittämisen päätavoite

Tavoitteena on pitää kylä asuttuna, viihtyisänä ja monialaiset elinkeinot säilytettynä. Väestön eri ikärakenteet pyritään huomioimaan tässä kehityksessä.

Kehittämisen välitavoite

Pyritään saamaan uusia asukkaita mukaan yhdistysten toimintaan. Mukaan saamisen keinona ovat aktiivinen tiedostustoiminta ja henkilökohtainen lähestyminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Vastaavina tekijöinä ovat Aitomäen kyläyhdistys yhdessä kylän toisten yhdistysten kanssa.

Asuttamisen toimenpiteitä

Tonttiasiamiestoiminta on tuottanut tulosta, joten jatketaan aktiivista tonttiasiamiestoimintaa edelleen.

Palvelutoimintaan vaikuttaminen

Huolehditaan vanhusväestön palveluista, mikä mahdollistaa kylällä asumisen.

Yritys- ja elinkeinotoimintaan vaikuttaminen

Käytetään mahdollisuuksien mukaan omia palveluita ja hyödynnetään omia yrityksiä kylällä. Hyvä tonttitarjonta ja positiivinen suhtautuminen vaikuttavat kehittävästi pienyritystoimintaan.

Kylän elävöittäminen

Kehitetään nuorten ja kyläläisten harrastusmahdollisuuksia.

Nuorisosta huolehtiminen

Kylän yhdistykset vastaavat kylän nuorisolle kohdistetusta harrastustoiminnasta. Pidetään yhteisvastuullisesti huolta nuorisosta.

Tiestöön ja kulkuväyliin vaikuttaminen

Kehitetään kulkuväyliä turvallisemmiksi. Vaikutetaan päättäjiin, jotta tiestö saadaan paremmaksi ja turvallisemmaksi.

Reitistöt harrastustoiminnassa

Myötävaikutetaan olemassa oleviin ja merkittyihin reitteihin, kuitenkin siten ettei kenenkään oikeuksia rikottaisi.

Maisemasuunnitelmat ja pihakilpailut

Edetään ProAgria Kymenlaakso ry:n maisemakävelyn tuomien maiseman parannusehdotusten mukaan. Otetaan osaa pihakilpailuihin.

Jäte- ja vesihuolto

Edesautetaan kiinteistöjen siirtymisessä tulevaisuuden ohjeistojen mukaiseen jäte- ja vesihuoltoon.

Vesistöjen virkistyskäyttö

Osakaskunnilla on tarjottavana osakkailleen yhteisrantoja käytettäväksi. Vesistöjen kunnossapito edesauttaa virkistyskäyttöä.

Yhteistoiminnan kehittäminen

Ollaan aktiivisesti mukana kaupungin ja muiden yhteisöiden hankkeissa. Pidetään kerran vuodessa eri järjestöjen yhteispalaveri.

Muut toimenpiteet

Pidetään yllä positiivista yhteistyöasennetta.

Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys

Seurantatapa

Pidetään kyläsuunnitelman vastaavien kanssa yhteispalaveri, jonka pohjalta tehdään tarvittavat muutokset suunnitelmaan.

Päivitysajat

Päivitetään kyläsuunnitelma vuosittain. Seuraava päivitys on tammikuussa 2019.

Vastuuhenkilöt

Kylän seurojen puheenjohtajat vastaavat suunnitelmasta.

Alkuun